Scoala mamelor

Acest website este cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeste in oameni!

Etapele inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2013 - 2014

Drepturile copilului tau


ETAPELE ÎNSCRIERII
 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul şcolar 2013–2014De astăzi, 02.04.2013, au început înscrierile în clasa pregătitoare, respectiv clasa I pentru anul școlar 2013-2014.
Mai jos este prezentat calendarul înscrierii așa cum este prevăzut în Anexa nr. I a Ordinului Nr. 3.434/2013 privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013–2014 semnat de ministrul educației naționale.

 

2–22 aprilie 2013    
Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00–20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00–13,00 (sâmbăta)
Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială

2–19 aprilie 2013    
Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013–2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare
Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea

19 aprilie 2013    
Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul Bucureşti comisiei judeţene/ a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti)

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
23 aprilie 2013    
Procesarea de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere

24–26 aprilie 2013    
Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază
Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază

29 aprilie 2013    
Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie

29 aprilie 2013    
Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapăA doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
7 mai 2013    
Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar
Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua

8–17 mai 2013    
Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele 3 opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor

20–23 mai 2013    
Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile
Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă

24 mai 2013    
Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare

27–31 mai 2013    
Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ
Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei altei situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului


Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2012–2013 şi ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I este asemătător cu cel al copiilor ce urmează a fi înscriși în clasa pregătitoare, dar pentru a nu exista confuzii arătăm mai jos etapele înscrierii și pentru această situație:

2–22 aprilie 2013    
Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, la sediul unităţii de învăţământ respective

23–29 aprilie 2013    
Soluţionarea de către unităţile de învăţământ şi, după caz, cu acordul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013–2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin

8–17 mai 2013    
Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea

20–23 mai 2013    
Soluţionarea de către unităţile de învăţământ, respectiv comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti a cererilor de înscriere depuse de părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013–2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti

24 mai 2013    
Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa I

Pentru orice informații cu privire la înscrieriea în învățământul primar pentru anul 2013-2014 puteți apela numărul de TelVerde O 800 816 xyz, unde xyz este indicativul judeţului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Brăila indicativul este 239, pentru Bucureşti indicativul este 021.
Numarul de TelVerde este disponibil de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 - 14.00.

 

Sursa: Dana Barbu

Comentarii

Nu exista nici un comentariu

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invita sa vizitati www.fonduri-eu.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatioru pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a guvernului Romaniei.

Termenii si conditiile pentru accesarea, vizionarea si folosirea acestui site le puteti gasi aici